Глобална система за позициониране (Global Positioning System) или GPS е името на спътникова радионавигационна система за определяне на меположението, скоростта и времето с голяма точност във всяка точка на земното кълбо в реално време.

На 2 май 2000 г. президентът Клинтън освобождава системата за ползване за граждански цели. От този момент нататък започва бурното развитие на GPS устройствата и тяхното приложение.

За да се използва GPS технологията, са необходими GPS устройство, софтуер обработващ и визуализиращ информацията постъпваща от GPS устройствата, смартфон, персонален комютър или лаптоп чрез които да се осъществява наблюдението на обектите оборудвани с GPS модули.

ДЕНЕВИ СМАРТ СИСТЕМС ЕООД чрез своята WEB базирана услуга за GPS проследяване VIPGPS , предоставя на своите клиенти разнообразен набор от услуги за проследяване на обекти част от които са в следните области:

– управление на автопаркове

 gps системи за превоз на дървесина 

локализация и проследяване на деца, възрастни хора, хора със здравословни проблеми, мобилни групи, персонал, туристи, спортисти и много други 

локализация на домашни любимци

интегрирана услуга за достъп до платформа за управление на транспорта ТRANSPOREON

 

Какво включва услугата VIPGPS:

  1. GPS устройство
  2. SIM карта
  3. Система за мониторинг в реално време
  4. Поддръжка и системна помощ

ВХОД В СИСТЕМАТА НА VIPGPS СЪРВЪР 1
ВХОД В СИСТЕМАТА НА VIPGPS СЪРВЪР 2

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА GPS УСЛУГИ